MENU
Aula_close Layer 1

AKT på Sønderskov-Skolen

AKT på Sønderskov-Skolen

AKT står for Adfærd, Kontakt og Trivsel.

AKT er en del af Kompetence-centeret, hvor der er elever tilknyttet i løbet af skoleåret. Nogle i korte forløb, andre i længere. Der arbejdes også med gruppeforløb, enten som primær indsats, eller som opbakning til et individuelt forløb. Indimellem er der akut-samtaler med elever fra forskellige årgange, samtaler med forældre, supervision af kolleger, CD-ord-forløb, Hukommelses Flex og HOT-forløb, der alle er en gennemgående indsats i løbet af skoleåret.

AKT har også den funktion, at børn og unge kan komme forbi AKT-lokalet, når de har brug for hjælp til at få løst et problem. Enten bliver det løst det med det samme, eller også aftales en tid, hvor de kan komme igen. Det er alt lige fra kærestesorger til en bekymring om en klassekammerat, man har brug for hjælp til.

Hvert år står AKT-vejlederne for at uddanne de dygtige elevmæglere fra 6. årgang, der hver dag gør en god indsats i frikvartererne sammen med de mere rutinerede elevmæglere fra 7. og 8. årgang.

På Sønderskov-Skolen tænker vi ikke inklusion som en speciel metode, men som et menneskesyn, og at det er noget, vi alle skal være fælles om. Dette kendetegner Sønderskov, for alle lærere og pædagoger er meget dygtige til at inkludere – trivslen er høj og de allerfleste elever kommer til at opleve, at de får en plads og en vigtig rolle i den klasse, de kommer til. For nogle elever kan det dog være svært, og det er dér, AKT-vejlederne kan give en hjælpende hånd.

Generelt kan man sige, at AKT-vejlederne er skolens ressourcepersoner på områder, der vedrører elevernes trivsel og psykiske undervisningsmiljø. Trivsel er en væsentlig forudsætning for udvikling og indlæring. Her forstås aktiviteter, der fremmer trivslen og dermed forebygger, at problemerne opstår.

AKT-/inklusionsvejlederens funktion kan f.eks. være at rådgive og vejlede kolleger i indførslen af trivselsfremmende tiltag/foranstaltninger i klassen/skolen såsom:

 • Ideer og inspiration til sociale træningsforløb
 • Arbejde forebyggende med konflikthåndtering
 • Klasserumsledelse
 • Deltage ved forældremøder
 • Trivselsforløb i klassen, i pigegruppen, eller drengegruppen – måske skal der her tales individuelt med nogle af eleverne også
 • Inspiration til at holde et godt pigemøde, eller drengemøde
 • Observere elever, der har problemer/udfordringer med adfærd, kontakt og trivsel
 • Observere det sociale samspil i klassen efter anmodning fra læreren med efterfølgende vejledning af læreren og elever
 • Samtaler med elev/elever med trivselsproblemer
 • Støtte samarbejdet mellem skole og hjem, når der er behov for det.
 • Tilbyde supervision til kolleger omkring det sociale samspil i forhold til klassen, gruppe eller enkeltelever
 • Hjælp i forbindelse med problemer og misforståelser omkring de sociale medier, f.eks. Instagram, Facebook og Snapchat.
 • I skoleåret 2018/19: Ekstra indsats, for især drengegrupper, på mellemtrinnet.
 • Der arrangeres en aften omkring ”alkohol og unge” for forældre i 8. klasse.
 • Det er altid muligt for elever, der ikke har madpakke med - at spise, eller få en madpakke smurt i AKT.
   

Legepatruljen, der også er under Kompetence-centeret, består af 12 elever, der gør en forskel i "Den lille skolegård". Deres opgave består i at tilbyde forskellige lege i det store frikvarter som boldspil, gemmelege og sjipning m.m. og sikre sig, at der ikke går elever rundt og ikke har nogen at være sammen med.

NUSSA hører også under Kompetence-centeret og er et udviklings- og legebaseret børnegruppeprogram for 3-12-årige børn.

Der udbydes også et yoga/mindfullnesshold for udvalgte elever fra indskolingen. I en hverdag fuld af krav fra "den ydre verden", fokuserer forløbet på vejrtrækningen og "det indre liv". Kombinationen af disse virker utroligt godt på børnene. 

Cool Kids er et nyt tiltag forskolen, hvor børn og forældre via gruppeforløb introduceres til konkrete metoder og strategier, som kan gøre det lettere at overvinde og håndtere angst og bekymring i hverdagen. Cool Kids Program bygger på principper fra kognitiv adfærdsterapi og kan gennemføres enten individuelt eller i gruppe sammen med andre børn og deres forældre.

Der tilbydes også NADA. NADA (National Acupuncture Detoxification Association) er en særlig type øreakupunktur, der giver mange gode resultater, og som betragtes som bivirkningsfri. En NADA behandling består af enten to guldkugler sat på hvert øre, eller fem akupunkturnåle i hvert øre, og det er et system, der får eleverne mere i balance. NADA afbalancerer og styrker kroppens funktioner, og genskaber indre ro og fokus. Dette sker naturligvis altid kun i samråd med forældrene og deres samtykke.

På Sønderskov-Skolen er der tre AKT-vejledere:
Rikke Andersen Duus, (RIK), Henrik Fenneberg, (HF), og Aase Brunsgaard Clausen, (ÅC).