MENU
Aula_close Layer 1

Skolestart

Indskrivning til kommende 0. klasse - se mere på Sønderborg kommunes hjemmeside.

Kontakt skolen for indskrivning i 0.-9. klasse.

Sønderskov-Skolen

Sønderskov-Skolen er en tresporet folkeskole med ca. 700 elever fra 0.-9. årgang og omkring 90 ansatte.

På Sønderskov-Skolen er vi kendt for:

 • at vi arbejder med LEAPS http://www.leapsskoler.dk/
 • at alle vores aktiviteter bygger på et fundament af anerkendelse
 • et udvidet samarbejde mellem skolen og daginstitutionerne
 • sundhed og trivsel
 • internationalt samarbejde
 • SFO'en og Juniorklubben
 • at give vores elever indsigt i IT-redskaber og digital dannelse

Skolens Vision:

Vi vil være den skole i Sønderborg Kommune, der udvikler eleverne mest fagligt, socialt og personligt. Det forudsætter glade og selvværdsstærke børn og medarbejdere, der synes det er sjovt og spændende at være i skolen, SFO'en og Juniorklubben.

Værdier

Skolens overordnede værdier lyder:

Anerkendelse, tryghed, nærvær, respekt, fællesskab og ansvarlighed.

Det er værdifuldt at:

 • børnene føler tryghed
 • udvikle børnenes selvværd
 • udvikle børnenes fantasi, kreativitet og evne til fordybelse
 • børnene opnår størst mulig faglig kompetence

 

Der vil vi blandt andet:

 • give det enkelte barn følelsen af at være en nødvendig del af fællesskabet
 • give børnene mulighed for fordybelse
 • sikre at børnene føler engagement 
 • give rum til at det enkelte barn tør forfølge egne idéer
 • stimulere til at kunne se muligheder
 • tage udgangspunkt i det enkelte barns stærke sider
 • hjælpe det enkelte barn med at udnytte sine potentialer og derved udvikle sine kompetencer
 • hjælpe eleven til at tage medansvar for egen læring
 • integrere den praktiske/musiske dimension

 

Sønderskov-Skolens SFO og Juniorklub

Sønderskov-Skolens SFO er en integreret del af skolen med børn fra børnehave-klassen til og med 2. klasse.

SFO'ens pædagogiske mål har sit omdrejningspunkt i gode sociale fællesskaber igennem bevægelse, udeliv og kreativitet. SFOén har tre bærende søjler – hvor månedsplanen vil vise hvor det pædagogiske hovedfokus ligger.

Sønderskov-Skolen har et klubtilbud for elever fra 3. - 6. klasse. Klubbens daglige virksomhed foregår i tæt samarbejde med SFO’en.

Klubben har stort fokus på børnenes sociale ståsted og vedligeholdelsen og/eller dannelsen af gode relationelle kontakter. Der er mange gode aldersvarende aktiviteter – der spænder lige fra kreativ fordybelse, overnatningshygge - til et Esport hold.

Skoleparathed

Der findes ingen facitliste over, hvad et barn skal kunne for at være skoleparat, men nedenstående punkter kan I måske bruge i jeres overvejelser om jeres barns skolestart.

Er mit barn god til at klare sig selv, f. eks.:

 • lege med andre børn
 • respektere andres forskellighed
 • forklare sine ideer for andre
 • Lege samme leg i længere tid
 • spørge om hjælp, hvis det er nødvendigt
 • dele den voksne med andre
 • lytte og forstå en fælles besked
 • rette sin opmærksomhed mod det at lære
 • tage tøj af og på
 • klare toiletbesøg selv
 • holde styr på egne ting

Det er først og fremmest vigtigt, at jeres barn virker parat til at påtage sig den udfordring en skolestart er.

De enkelte punkter skal ikke besvares med et bestået eller ikke bestået, men er ment som en vejledning for at få et helhedsindtryk af jeres barn.

Hvad kan I gøre som forældre?

Modenhed kan ikke fremskyndes, men flere undersøgelser peger på, at et godt udgangspunkt som f.eks. at lære at læse, at man har kendskab til sproget og at man er vant til at bruge det.

Er der noget I som forældre kan gøre:

 • læs rim og remser for dit barn
 • læs højt for barnet og stil spørgsmål til handlingen
 • tal om hverdagen – gerne ved indkøb af madvarer, madlavning – hvad er hvad – hvor kommer det fra
 • gå på biblioteket, lån bøger, musik og spil
 • lad barnet fortælle om dagens oplevelser
 • lad barnet fortælle, hvad det tegner
 • føl på ting, tal om forskelle
 • vis interesse for, hvad barnet er optaget af
 • giv barnet mulighed for fordybelse, stil krav om, at det gør tingene færdige, inden det begynder på noget nyt
 • give barnet lov til selv at tage tøj på og af

 

”Forklar mig, og jeg glemmer. Vis mig, og jeg husker. Lad mig gøre, og jeg forstår”.

Kongfutse. 

 

Børnehaverne og skolen samarbejder

Det er vigtigt, at overgangen fra børnehave til skole/SFO forløber godt. Derfor er der etableret et fast samarbejde mellem institutionerne:

 • der holdes møde om børnegruppen før skolestart 
 • skolen søger råd hos børnehaven ved klassedannelsen
 • der er besøgsordninger, hvor kommende elever besøger skolen og SFO’en
 • der er besøgsordninger, SFO-pædagogerne besøger børnehaven