MENU
Aula_close Layer 1

LEAPS

Sønderskov-Skolen står over for en ny spændende udvikling og forandring som vi har fornøjelsen af at præsentere for jer.

Fra skoleåret 2017/18 vil skolens undervisning for kommende 1., 4. og 7. årgang komme til at se anderledes ud og jeres barns skoledag vil ændre sig i form af anderledes skemaer og tilgang til undervisning. Over de næste 3 år vil vi implementere arbejdsmåden for alle elever på Sønderskov-Skolen. Det nye princip, som skolen fremadrettet vil arbejde ud fra, hedder LEAPS.  LEAPS er betegnelsen for:

Læring og

Engagement gennem

Autentiske

Projekter med fokus på

Science

I praksis betyder det, at undervisningen så vidt muligt er tænkt ind som projekter, hvor sammenspillet mellem fagområder, faglige mål og autentiske læring skal udvikle og styrke elevernes kreative viden, faglige viden og praktisk viden. Der vil også blive lagt mere vægt på science-fagene, således at de kommer på højde med de humanistiske fag.

Vi tror på, at med denne tilgang til læring er vi med til at klæde vores elever allerbedst på som samfundsborgere. Et samfund hvor kreativitet, innovation og entreprenørskab er efterspurgte kompetencer. Kompetencer, som vi på Sønderskov-Skolen gerne vil underbygge gennem endnu mere værdi- og meningsfyldt undervisning, og hvor eleverne føler ejerskab og ansvar samt øger deres motivation og engagement for deres egen læring.

Sønderskov-Skolen skal stadig opfylde de samme mål, timeantal, gennemgå nationale prøver, Folkeskolens prøver, projektopgaver m.m. som alle andre skoleelever i den danske folkeskole. Forskellen er, at tilgangen til, hvordan målene opnås, tænkes ind på en anderledes måde.

I indeværende skoleår har de lærere, der skal arbejde med LEAPS, modtaget undervisning, været på kurser og workshops, hvor blandt andet en underviser fra High Tech High – Californien, USA, har inspireret med ny viden, arbejdsformer og principper, så vi er klar til at søsætte LEAPS i kommende skoleår.

Inden sommerferien vil I modtage yderligere information og blive inviteret til en række informationsmøder.

Skolens bestyrelse, lærerne og ledelsen har sammen med Kata fonden været aktive medspillere i at få lavet et koncept, som vil gøre vores elever bedst mulig klar til fremtidens udfordringer.

Vi glæder os til at starte med LEAPS.

 

Med venlig hilsen


Rasmus Andreassen
Skoleleder

Dokumenter
Pressemeddelelse Shape Created with Sketch.