MENU
Aula_close Layer 1

LEAPS

Det nye princip, som skolen fremadrettet vil arbejde ud fra, hedder LEAPS.

UNESCO Verdensmålskole

Sønderskov-Skolen er en del af netværket for UNESCO Verdensmålskoler

Kontakt

Her kan du se hvordan du kommer i kontakt med Sønderskov Skolen og relevante personer.

Skolebestyrelsen

Sønderskov-Skolens skolebestyrelse.

SFO/Juniorklub

Her kan du læse om Sønderskov Skolens SFO og Juniorklub.

Indskrivning

Information omkring indskrivning til Sønderskov skolen