MENU
Aula_close Layer 1

Lektiepolitik

USU - Understøttende undervisning

USU er læringsaktiviteter, som ligger udover folkeskolens faste fag og emner. Aktiviteterne i USU skal:

Styrke elevernes personligt med læringsparathed, sociale kompetencer, alsidig udvikling, motivation og trivsel.

På Sønderskov-Skolen er det bland andet her vi arbejder med det sociale aspekt og klassens miljø  og trivsel. For alle USU lektioner gælder det at alle klasselærer får mindst  lektion, som en slags erstatning for klassens tid. USU afvikles med udgangspunkt i den enkelte klasse. Pædagogerne læser USU timerne i indskolingen. Vi har også forskellige patruljer, som klasserne kan gøre brug af i USU båndet.

FF - Faglig Fordybelse

Faglig Fordybelse er et fast element i skoledagen. Her får eleverne tid og hjælp til at fordybe sig og til at arbejde med det, der er særlig svært eller særlig spændende for dem i fagene.

Der arbejdes på Sønderskov-Skolen med FF i de enkelte årgange. Her får eleverne mulighed for at vælge sig på forskellige fordybelsesaktiviteter. En af disse aktiviteter/tilbud skal altid være lektiehjælp således, at alle elevere har mulighed for at får hjælp.

FF kan placeres på alle tidspunkter af skoledagen og er fra skoleåret 2015/2016 obligatorisk.